sukces zaczyna
się od rozmowy.

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 850 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.ROZWIJAJ Z NAMI USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ, ZDROWOTNEJ I EDUKACYJNEJ W RAMACH DOTACJI UNIJNYCH
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ŻEBY POZNAĆ MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY
WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Na co dofinansowanie?

AKTYWIZACJA
SPOŁECZNA

Działania dążące do nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej​

AKTYWIZACJA
ZAWODOWA

Finansowanie usług mających na celu wsparcie w podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru lub zmiany zawodu, ale także usługi umożliwiające nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy​

AKTYWIZACJA
ZDROWOTNA I EDUKACYJNA

Wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy​.
Wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy​

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ,  PRACE REMONTOWE I WYPOSAŻENIE

Zapewnimy adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia świetlic i klubów, wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, usprawnienia dla osób niepełnosprawnych.


nowa edycja programu RPO
AKTYWNA INTEGRACJA


TRWA NABÓR WNIOSKÓW w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.

Rozwijaj z nami usługi związane z aktywną integracją osób zagrożonych wykluczeniem na terenie swojej gminy.

Zaprojektujemy kompleksową usługę, która spełni oczekiwania wszystkich mieszkańców. Nasze wsparcie pozwoli uniknąć skomplikowanego procesu aplikowania o środki europejskie i zapewni bezproblemową realizacje założonych celów projektowych.

Projekty związane z aktywną integracją osób i rodzin są świadectwem troski włodarzy o swoich mieszkańców. Wdrażanie tego typu działań stanowi wielkie wsparcie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców oraz umożliwiają ich wzajemną integrację, aktywizację i opiekę dla mieszkańców, którzy potrzebują tego najbardziej. (fot. freepik.com)

Pozyskiwanie środków na zwiększanie dostępności USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI, w tym również dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TO jeden z kluczowych obszarów działalności naszej firmy

Na co dokładniej możemy pozyskać dofinansowanie?

Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:
  • ZAWODOWEJ
  • EDUKACYJNEJ
  • ZDROWOTNEJ
  • SPOŁECZNEJ
  • DZIAŁANIA O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM
Wsparcie w naszych projektach kierujemy nie tylko do osób bezrobotnych czy biernych zawodowo. Myśląc o aktywnej integracji planujemy działania również dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z problemami alkoholowymi czy seniorów.
www.freepik.com

wielkopolska akademia nauki i rozwoju

poznaj nas


Ekspert merytoryczny w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości
Lider Pozyskiwania Dotacji dla JST

kim jesteśmy
Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 17 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 700 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 750 projektów pozyskując dla samorządów ponad 550 mln - efektywnie zarządzamy 324 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2021 roku DRUGI RAZ Z RZĘDU otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.

Jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Współpracujemy z wojewódzkimi stowarzyszeniami zrzeszającymi JST, w tym ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związkiem Gmin Pomorskich oraz Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego.
Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze
Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
porozmawiajmy
dyrektor działu

Robert Sobkowiak

tel. 504 437 765
porozmawiajmy
doradca klienta

Cezary Tomczyk

tel. 577 774 779

540 000 000,00 zł

Łączna wartość
pozyskanych dotacji


81%

Skuteczność pozyskiwania dotacji 

na usługi społeczne

150

Otwartych klubów seniora
i dziennych domów pomocy


6

otwartych centrów usług społecznychsukcesy naszych klientów

Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Błotnicy (gm. Przemęt, woj. Wielkopolskie)


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


CRM form will load here

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies